rss

30 May

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2024-2025 PN19

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2024-2025 PP6

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2024-2025 PP38

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA REÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 LA

GRĂDINIȚA P.P.NR38- TIMIȘOARA

GRĂDINIȚA P.P.NR.6- TIMIȘOARA

GRĂDINIȚA P.N.NR.19- TIMIȘOARA

 

 

OME nr. 4018-2024 Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preșcolar

 

 

Reînscrierea/ Inscrierea copiilor în grădinița pentru anul școlar 2024-2025:

 

ETAPA DE REÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 :

20-24 mai 2024

IN ATENTIA PĂRINȚILOR

Reînscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar 2024-2025 se va desfășura în perioada

20-24 MAI 2024.

Părinții vor solicita de la educatoarele grupei cerere de reînscriere , începând cu

20 MAI 2024.

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

 

Reînscrierile se vor încheia în data de 24.05.2024, înscrierile vor începe în data de 27.05.2024, conform calendarului stabilit de către Ministerul Educației.

 

Locurile libere în Grădiniţa Cu Program Prelungit nr. 38 – Timișoara și structurile Grădiniţa Cu Program Prelungit nr. 6 – Timișoara, Grădiniţa Cu Program Normal nr. 19 – Timișoara pentru anul şcolar 2024-2025 se vor afișa după perioada de reînscriere.

 

 

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025:

 

ETAPA I:

27 Mai- 14 Iunie 2024-

27-31 Mai 2024-  Colectarea cererilor

 

ORAR ÎNSCRIERI

27.05.2024- 31.05.2024

 

 

Orar-inscrieri-PN-19- Timișoara

 

Orar_inscrieri-pp-38- Timișoara

 

Faza I             3-5 Iunie 2024- procesarea cererilor din Faza I- prima opțiune

Faza a II-a     6-10 Iunie 2024- procesarea cererilor din Faza a II- a –  doua opțiune

Faza a III-a   11-12 Iunie 2024- procesarea cererilor din Faza a III- a – a treia opțiune

 

14 iunie 2024- ora 14,00- Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

 

ETAPA a II- a:

17  Iunie- 5 Iulie 2024

17 Iunie – 21 Iunie 2024-  Colectarea cererilor

Faza I             24- 26 Iunie 2024- procesarea cererilor din Faza I- prima opțiune

Faza a II-a     27 Iunie – 1 Iulie 2024- procesarea cererilor din Faza a II- a –  doua opțiune

Faza a III-a   2 -4 Iulie 2024- procesarea cererilor din Faza a III- a – a treia opțiune

 

5 iulie 2024- ora 14,00- Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri

 

ETAPA DE AJUSTĂRI:   19-29 August 2024

 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025:

 

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

Dosar plic cu numele copilului care va conține:

  • Copie de pe CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI
  • Copie de pe ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR/ REPREZENTANTULUI LEGAL
  • ADEVERINȚĂ de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului
  • Documente justificative care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

 

CERERE-TIP_PRESCOLAR_2024

Declarație_corectitudine-date-din-cerere

Declarație-pentru-înscriere-celălalt-părinte

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE care se adaugă la începutul anului școlar, în perioada 2.09.2024- 6.09.2024:

  • ADEVERINȚĂ de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic;
  • AVIZUL EPIDEMIOLOGIC/ DOVADA DE VACCINARE întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității.

CRITERII-GENERALE-DE-DEPARTAJARE-2024-2025

 

Criterii specifice Grădiniței P.P nr.38 – Timișoara

 

 

Pentru detalii suplimentare aveți la dispoziție următoarele numere de telefon:

Grădinița P.P.nr.38- Timișoara:

– Petricică Luminița- 0769238499

– Manciu Georgiana- 0764305310

Grădinița P.P.nr.6- Timișoara- Petricică Florinela – 0767352650

Grădinița P.N.nr.19- Timișoara- Dinicica Karina – 0723276791