rss

9 Apr

GRĂDINIȚA  P.P. NR. 38 – TIMIȘOARA

Motto:

Motto: Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninătate, cu siguranţă şi fără teamă în ochii adultului de mâine.”(J. Walberg)”.

 

MISIUNEA GRĂDINIȚEI:

      „Educația în grădiniță – educație pentru şcoală – educație pentru viață!”

 

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI:

          Grădinița P.P. Nr.38 din Timișoara oferă tuturor copiilor șanse egale pentru dezvoltarea liberă, autonomă și creativă a personalității. Cadrele didactice acordă atenție cunoașterii personalității preșcolarilor în vederea valorificării maxime a potențialului individual al acestora. Grădinița își propune să ofere condiții optime pentru dezvoltarea intereselor și aptitudinilor individuale, a acelor cunoștințe, deprinderi și aptitudini care vor conduce la o bună integrare în școală, iar mai apoi în societate.

 

 

 

Grădinița cu program prelungit Nr. 38 din Timișoara funcționează din anul 1981  într-o clădire special amenajată pentru preșcolari cu o suprafață de 800m² și o curte de aproximativ 4000 m², special amenajată pentru joacă și recreere după standarde europene (spațiu verde, alee, bănci, topogane, leagăne, căsuțe, groapă cu nisip).

Personalul Grădiniței  P.P. Nr.38 din Timișoara este format din 14 cadre didactice specializate pe aceasta treaptă de învățământ și de 12 angajați – personal didactic auxiliar/nedidactic cu experiență în domeniu (7 îngrijitoare, 1 bucătăreasă, 1 muncitor, 1 secretar, 1 contabil, 1 administrator patrimoniu).

Unitatea funcționează în regim de program prelungit, între orele 6.00-18.00 oferind copiilor înscriși activități instructive- educative specifice, servicii de cantină cu mic dejun, prânz și o gustare la orele 15.00, program de relaxare și odihnă între orele 13.00- 15.00. Suntem racordați la rețeaua de apa – canal și la cea de gaz a orașului, dispunem de iluminat corespunzător,  încălzirea realizându-se prin rețeaua de încălzire centrală a municipiului Timișoara.

Funcționează într-o incintă complet renovată în cadrul căreia există:

 • 7 Săli de grupa dotate cu material adecvat
 • Spațiu pentru servirea mesei
 • O bucătărie bine utilată destinată pregătirii mesei pentru preșcolari
 • Grupuri sanitare
 • Spălătorie destinată igienizării lenjeriilor de pat
 • Spații de depozitare ale alimentelor
 • Birou administrator
 • Cabinet medical
 • Cabinet IT
 • Cabinet logopedie
 • Cabinet Consiliere Scolara
 • Cabinet metodic
 • Teren de joacă

Grădiniţa P.P. Nr.38 din Timisoara asigură fiecărui copil condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în cooperare cu toţi partenerii sociali interesaţi în dezvoltarea educaţiei şi promovarea dragostei şi înţelegerii dintre şi pentru copii.

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată în Grădiniţa P.P. Nr.38 din Timisoara are ca SCOP: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuinţelor sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

 

PROGRAMUL GRĂDINIȚEI:

6,00- 18,00

 

ORARUL GRĂDINIŢEI:

 

 •  8,00- 8,45                    – Sosirea copiilor la grădiniţă
 • 9,00- 9,30                     – Micul dejun
 • 9,30- 10,00                   – Activităţi liber alese 1
 • 10,00-11.00                  – Activităţi pe domenii experienţiale
 • 11.00-12,00                  – Activităţi liber alese 2
 • 12,00-12,30                   – Prânz
 • 12.30-15,00                   – Activități de relaxare
 • 15,00- 17,30                 – Activități recuperatorii și ameliorative / Plecarea copiilor